Elverket Lidingö

Historien om ett Elverk på Lidingö

Elverket ligger i kvarteret Kyrkvaktaren på Kyrkvägen i Lidingö Stad. Huset byggdes år 1911 och ritades av arkitekt Alf Landén. Samma arkitekt ritade även Centralpalatset i Lidingö Centrum (Huset som inrymmer Maltes Cykel och Sport). Den mindre delen, som vetter mot Kyrkvägen, byggdes till på 30-talet.

Elverket var, som namnet antyder, en av Lidingös elcentraler under många år och än idag så finns det fullt fungerande ställverk i närheten. Nära där Elverket låg så ligger idag en banc de swiss förknippad verksamhet.

I övergången mellan 80- och 90-talet såg Lidingö Stad behovet av en ungdomslokal för de äldre tonåringarna. De som inte längre gick på traditionella fritidsgårdar. Dessutom behövde staden en festlokal där discon/fester/konserter kunde arrangeras regelbundet. Innan Elverket hade såna fester arrangerats i skolmatsalar eller gymnastiksalar.

Premiärkväll blev fredagen den 13(!) november 1992. Efter omfattande renoveringar till stor del utförda av ungdomar i den nybildade Föreningen Elverket kunde Elverket sen ha kontinuerlig verksamhet från och med den 1:a januari 1993.

Elverket drevs av Föreningen Elverket i två år (1993-1994) med stöd av kultur- och fritidsförvaltningen. Under denna tid fungerade Elverket mer som en fritidsgård. Det var öppet på vardagskvällar med caféservering bland annat. Verksamheten sköttes till stor del av ungdomar med stöd av vuxna.

1995 tog kultur- och fritidsförvaltningen över verksamheten på Elverket och verksamhetstanken förändrades en aning. Populariteten för vardagsarrangemangen (café, klätterväggar mm) hade sjunkit drastiskt efter öppningsåren och nu fokuserades mera på helgarrangemang såsom ungdomsdiscon och konserter med lokala band.

Parallellt med detta kom Folkuniversitetet in på Elverket. De anordnade kurser i främst dans och musik men även skapande verksamhet som målning och drejning. Dessa kurser innebar att huset blev mer levande med många ungdomar som varje vecka kom till Elverket för att dansa eller öva på sitt instrument.

I takt med att Lidingö Stad tvingats till nedskärningar så drogs personalantalet ner på Elverket kring 95-96. Detta löstes genom att Skärsätragården, som av tradtion varit drivande gällandes ungdomsarrangemang på Lidingö med sin inriktning på levande musik gick in och tog ett betydligt större ansvar för Elverket. Men i takt med än mer neddragningar så blev till slut situationen ohållbar rent ekonomiskt. Folkuniversitetet erbjöd sig att ta över helt. Så skedde år 2000. I tre år drev FU Elverket men även de stötte på problem då en utökad konkurrens på Lidingö inom deras område gjorde att inkomsterna sjönk. Detta innebar att Lidingö Stad återtog driften av huset i september 2003 och så ser det ut idag.

Det skall här tilläggas att de ungdomsdiscon som hölls på Elverket under 2000-2003 anordnades av Lidingö Stad och ej av FU.

Ungdomsdiscona på Elverket har i alla år (med några mindre undantag) varit enormt uppskattade och populära, både bland ungdomar men även hos föräldrar och myndigheter. Elverket har alltid gjort så mycket som möjligt för att alla parter skall känna sig involverade och nöjda med utvecklingen och verksamheten. En stor del av denna framgång skall tillskrivas Lidingö Stads fritidsgårdar och dess personal men även alla de hundratals ungdomar som varit med i alla möljiga former av festkommittéer, Dj-grupper, cafégrupper, liveband som gjort verksamheten till den framgång som det har varit och fortfarande är.

I dagsläget finns planer på att återigen ta upp en del av den vardagsverksamhet som fanns mellan 93-95. Fler framtida planer är att sätta upp ungdomsmusikaler för att än mer få in ungdomskultur och levande musik i huset.

Personligen så arbetade jag på min första fest i december 1994 när vi startade upp Julbalerna för åk 9. Min första fest som ansvarig hade jag i mars 1995 och sen dess har jag haft huvudansvaret för program, utformning och sammansättning av Elverkets alla fester.

Under alla dessa år har även Elverket hyrts ut till privatpersoner för 40-årsfester, firmafester mfl. Det går självklart bra att göra det även nu.

Om ni har fler frågor kring Elverket så tveka inte att kontakta en turistbyrå.